Sama wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć ją stosować.
- Johann Wolfgang Goethe

Kontakt

Formularz kontaktowy

 • Informujemy, że Administratorem jest (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Neocraft Leads sp. z o.o., ul. Oksywska 2A, 53-152 Wrocław. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Radosław Szewczuk, iod@neocraft.pl.

  Dane osobowe będą przetwarzane w celach prowadzenia korespondencji oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą.

  Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Uprawnienia osoby, której dane dotyczą w tym wycofanie udzielonej zgody, można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych wskazane we wstępie.

  [więcej]
 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.
 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych telefonicznie z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.

Neocraft Leads sp. z o.o.
ul. Oksywska 2a,
53-152 Wrocław,

E-mail: oferta@neocraft.eu

Wypis z bazy poprzez formularz

NIP: 8992685837
REGON: 021092856
Numer KRS: 0000339706
Nr konta bankowego Mbank:
36 1140 2017 0000 4602 1141 4184

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Radosław Szewczuk, iod@neocraft.pl