Ludzka kreatywność jest największym zasobem.
- - Richard Florida

Formularz Usunięcia Danych Osobowych

Odwołaj zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zleć usunięcie z bazy danych.


  • Informujemy, że Administratorem jest (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Neocraft Leads sp. z o.o., ul. Oksywska 2A, 53-152 Wrocław. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Radosław Szewczuk, iod@neocraft.pl.

    Dane osobowe będą przetwarzane w celach prowadzenia korespondencji oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą.

    Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

    Uprawnienia osoby, której dane dotyczą w tym wycofanie udzielonej zgody, można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych wskazane we wstępie.

    [więcej]

Formularz Usunięcia Danych Osobowych

Witamy w formularzu, w którym możesz wnieść sprzeciw i usunąć dane osobowe przetwarzane przez Neocraft.
Dane wpisane w formularzu zostaną trwale usunięte z baz danych Neocraft i nie będą dalej przetwarzane. Prosimy o wprowadzenie poprawnych danych, aby proces usunięcia danych przebiegł jak najsprawniej.

Inspektor danych: Radosław Szewczuk, iod@neocraft.pl